Voorbeelden van behandel indicaties:

–          Motorische ontwikkelings-achterstand

–          Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, scheef of afgeplat hoofdje

–          Gespannen of te actieve baby, baby met strekneiging

–          Slappe en/of te rustige baby

–          Kind met opvallende motoriek: bijvoorbeeld billenschuiver of tenenloper

–          Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

–          Afwijkend looppatroon

–          Orthopedische en neurologische problematiek

–          Sensomotorische problemen

–          Schrijfproblemen, moeite met fijne motoriek

–          Moeite bij de gymles en/of buiten spelen

–          Houdingsafwijkingen

–          Sportletsels

–          ademhalingsproblematiek

–          Pervasieve ontwikkelingsstoornissen zoals PDD-NOS, Asperger

–          Syndromen (o.a. syndroom van Down)