Mijn naam is Baukje Oostdam-van der Kogel.

Ik ben kinderfysiotherapeute geregistreerd in het register van de Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie in de kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK), in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Sinds 15 jaar ben ik werkzaam in de kinderfysiotherapie en heb ervaring met veel verschillende soorten aandoeningen in alle leefdtijdscategorieën. Ik heb gewerkt in de kinderrevalidatie,speciaal onderwijs,regulier onderwijs en de particuliere praktijk.

Om mijn kennis op pijl te houden volg ik regelmatig congressen en cursussen. ik blijf graag op de hoogte van de meeste recente wetenschappelijke onderzoeken en producten.