Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jongeren van 0 tot 16 jaar. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal in een kindvriendelijke ruimte.

De kinderfysiotherapeut werkt volgens een behandelplan, indien nodig in overleg met andere disciplines zoals huisarts, specialist, jeugdarts, logopedist, orthopedagoog en ergotherapeut.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te spelen en te bewegen ontdekken kinderen hun mogelijkheden en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Goed bewegen is heel belangrijk voor de hele ontwikkeling van het kind. Bij sommige kinderen kan de (motorische) ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. De kinderfysiotherapeut kan helpen bij de begeleiding van kinderen met een motorische hulpvraag.

Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, kan de kinderfysiotherapeut vaststellen of de ontwikkeling vertraagd of afwijkend is.

Voor de hele ontwikkeling is het belangrijk in een vroeg stadium al mogelijke vertragingen en afwijkingen vast te stellen.